Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

STALOWA WOLA, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187737

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT STALOWOWOLSKI

ul. Podleśna 15
37-450 STALOWA WOLA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Z A W I A D O M I E N I E

STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO

Działając w oparciu o art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 i art. 124a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.) – Starosta Stalowowolski zawiadamia, że powzięty został zamiar wszczęcia postępowania administracyjnego o ograniczeniu korzystania z nieruchomości oraz o udzielenia zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle reprezentowanej przez pełnomocnika Monikę Polek na wykonanie inwestycji polegającej na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 mm SDR 11 PE100 o długości ok. 120 m na działach nr ewid. 941/1, 941/3, 941/4, 1873, 1874 obr. Kotowa Wola, gm. Zaleszany” na nieruchomości oznaczonej, jako działki ewidencyjna o nr: 1873 położona w obrębie Kotowa Wola, jednostka ewidencyjna Zaleszany, której stan prawny jest nieuregulowany.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, winny się zgłosić w terminie dwóch miesięcy, od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, do pokoju nr 314 (III piętro), przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli.

W przypadku, gdy w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości oznaczonej, jako działka nr: 1873 położona w obrębie Kotowa Wola, jednostka ewidencyjna Zaleszany zostanie wszczęte postępowanie dotyczące zobowiązania w drodze decyzji właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości do ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z wykonanie, inwestycji polegającej na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 mm SDR 11 PE100 o długości ok. 120 m na działach nr ewid. 941/1, 941/3, 941/4, 1873, 1874 obr. Kotowa Wola, gm. Zaleszany”.                                                          

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu