Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.07.2022

Icon
Termin składania dokumentów

08.08.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PSZCZYNA, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34191673

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Roboty budowlane

PSZCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. DOBRAWY 1
43-200 PSZCZYNA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Zarząd Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pszczynie, ul. Dobrawy 1  

ogłasza przetarg nieograniczony wraz z negocjacjami na następujące roboty w zasobach Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: 

1. Wykonanie izolacji wybranych ścian piwnic w 2 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Pszczynie. 

2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku administracyjnego położonego w Pszczynie. 

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia wyżej wymienionych robót można wykupić w Kasie PSM (kasa czynna w poniedziałek od 12.00 do 15.30, czwartek od 7.15 do 12.00) lub drogą elektroniczną (e-mail: techniczny@psm.pszczyna.pl) po wcześniejszym dokonaniu opłaty w wysokości 20,00 zł za każde zadanie. 

Miejsce i termin składania ofert - sekretariat PSM, pokój nr 21, lub przesłać na adres Spółdzielni w terminie do dnia 8.08.2022 r. do godz. 15.00. Otwarcie ofert przy udziale oferentów nastąpi w dniu 9.08.2022 r.: 

1. godz. 10.00 dla poz. 1, 

2. godz. 11.00 dla poz. 2. 

Wysokość i termin wpłaty wadium określony jest w SIWZ. 

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Dział Techniczny PSM, tel. 32/210-44-80, 32/210-44-71 wew. 13. 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu