Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

29.07.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OBORNIKI, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34192566

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W OBORNIKACH TOMASZ CHOJNACKI

ul. MIKOŁAJA KOPERNIKA 31 LOK.5
64-600 OBORNIKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach  

Tomasz Chojnacki Kancelaria Komornicza nr I w Obornikach:  

64-600 Oborniki, ul. Kopernika 31/5 zawiadamia, że w dniu  16 sierpnia 2022 r. o godz. 8.30 

w Sądzie Rejonowym Obornikach, przy ul. Piłsudskiego 47  sala nr 3 odbędzie się: 

DRUGA LICYTACJA wieczystego użytkowania nieruchomości  usytuowanej pod adresem: 64-610 Rogoźno, Topolowa 35 

dla której Sąd Rejonowy w Obornikach Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1O/00027515/1. 

Suma oszacowania wynosi: 269 300,00 zł.  

Cena wywołania wynosi: 179 533,33 zł.  

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię  w wysokości: 26 930,00 zł na rachunek bankowy: Komornik  Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki,  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Poznaniu nr rachunku: 17 1020 4027 0000 1502 0738 2064  tytułem: Km 2815/10 (oznaczenie rękojmi, pełne dane  identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.  

Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty  całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika  sposób. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno  oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem  szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz  z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie I Wydziału  Cywilnego Sądu Rejonowego w Obornikach, ul. Piłsudskiego 47,  (akta dołączone do sprawy I Co 200/21), w godzinach  urzędowania sądu lub w kancelarii komorniczej.  

Tel. (61) 64611113, www.komornikoborniki.pl.  

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i  przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,  jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą  dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub  przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu