Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

490 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

26.07.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Tworóg, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34193618

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA TWORÓG

ul. ZAMKOWA 16
42-690 TWORÓG

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

W Ó J T G M I N Y T W O R Ó G

Ogłasza na dzień 10 października 2022 r. pierwszy nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gruntowej własności Gminy Tworóg

I. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2022r. o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu.

Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości:

1. Nieruchomość położona w Tworogu składająca się z dwóch działek o numerach 1042/109 i 1043/109 arkusz mapy 6 obręb Tworóg, dla których prowadzone są Księgi Wieczyste Nr GL1T/00082718/3 dla działki nr 1042/109 i Nr GL1T/00044764/2 dla działki nr 1043/109.

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,9827 ha

Nieruchomości przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza nieruchomości (netto): 490 000,00 zł

Do ostatecznej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% ceny wylicytowanej na przetargu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług (tekst jednolity Dz. U. Nr 177/2011 poz. 1054 ze zmianami).

Wysokość wadium : 50 000,00 zł (wniesione w pieniądzu na konto Gminy Tworóg)

Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.tworog.pl oraz na stronach BIP Urzędu Gminy Tworóg, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tworóg budynku przy ulicy Zamkowej 16 w Tworogu.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje o przetargu:

Urząd Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg, pokój nr 102 (I piętro) w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 7.00-17.00 w dniach od wtorku do czwartku 7.00-15.00, piątek 7.00-13.00 lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 285 74 93 wew.41

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu