Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.07.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SUCHY LAS, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34193601

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

EKOSTANDARD PRACOWNIA ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH

ul. WIĄZOWA 1B/2
62-002 SUCHY LAS

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Obwieszczenie 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Na podstawie: art. 11 ust. 2 pkt 1, 2, 5, art 14 ust. 1 pkt 10 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), 

ogłasza 

konsultacje projektu Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko   

Projekt Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego wraz z Prognozą dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju - Transport, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl. 

Do udziału w procesie konsultacji projektu Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego wraz z Prognozą zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne.  

Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach internetowych, pisemnie lub elektronicznie na adres: 

Departament Rozwoju Regionalnego 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice 

poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice 

tel. +48 (32) 77 99 111, +48 (32) 77 99 115, 

fax: +48 (32) 77 99 174 

strategia-transport@slaskie.pl 

z dopiskiem konsultacje Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego 

bądź ustnie do protokołu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.  

Uwagi można przekazywać w terminie do 15 sierpnia 2022 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o trwających pracach nad Regionalnym Planem Transportowym dla Województwa Śląskiego na stronie internetowej www.slaskie.pl 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu