Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

02.08.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

JELENIA GÓRA, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34195488

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Usługi

JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. Różyckiego 19
58-506 JELENIA GÓRA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA „DWÓJKA”

z siedzibą przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze www.jsmjg.pl

tel. (75) 75 31 073

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji  elektrycznej i piorunochronnej obiektów  budowlanych  zlokalizowanych na osiedlu Zabobrze II i III   w  Jeleniej  Górze.

wadium  3000,00 PLN

Termin realizacji: do dnia 15.10.2022r.

                     Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Zamówień JSM.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  można pobierać w siedzibie Administracji

 „DWÓJKA”  przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze tel. ( 75 ) 75 310 73

w godz.  od  800 do 1400 –  we wtorki, środy, czwartki i piątki oraz

w godz. od  900 do 1500 – w poniedziałki, a także za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej od dnia 03.08.2021r. 

(cena SIWZ  36,90 zł brutto)

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zgodnie z procedurą podaną w SIWZ

w Administracji „DWÓJKA” Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 przy ulicy Sygietyńskiego 1

   do dnia 09.08.2022r., godz. 1200  

Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 09.08.2022 r. o godz. 1300   

Wadium  w PLN należy wpłacać przelewem na konto JSM nr  91 1020 2124 0000 8702 0006 8676

w banku PKO BP S.A. oddział w Jeleniej Górze.

 JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu