Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

02.08.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MYSZKÓW, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34195242

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W MYSZKOWIE MATEUSZ CZAPLIŃSKI

ul. KOŚCIUSZKI 14, I PIĘTRO
42-300 MYSZKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

O B W I E S Z C Z E N I E 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Mateusz Czapliński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 7.09.2022 r. o godz. 10.00 w sali nr 9 Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2 odbędzie się: 

PIERWSZA LICYTACJA UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 

położonej Koniecpol ul. Kościelna nr 10, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie nr CZ1M/00091527/6. Nieruchomość składa się z: działki gruntu o numerze ewidencyjnym 3151/1 o powierzchni 944 mkw., zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 466,11 mkw. Budynek jest dwurodzinny, piętrowy, częściowo podpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Nieruchomość ogrodzona z trzech stron, wyposażona w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej. Zlokalizowana w centralnej części miejscowości. 
Łączna wartość udziału 1/2 części nieruchomości wynosi 403 000,00 zł. Cena wywoławcza 302 250,00 zł. Wadium 40 300,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto: Rachunek bankowy Komornika ING Bank Śląski SA 79 1050 1168 1000 0005 0081 4090 wadium z zaznaczeniem: Sygn. akt GKm 39/21.  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym też w czasie w Kancelarii Komornika w Myszkowie przy ul. Kościuszki 14/p1 jest do wglądu operat szacunkowy nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu