Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

04.08.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Jastrzębie-Zdrój, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34195492

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. AL.J.PIŁSUDSKIEGO 60
44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Wyciąg z ogłoszenia 

PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE- ZDRÓJ 

o przetargu ustnym nieograniczonym 

który odbędzie się w sali 130 A (23.09.2022 r. oraz 27.09.2022 r.) I piętro budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Zamłynie, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 

- 2570/270 o pow. 0,1001 ha, 23.09.2022 r. godz. 10:00, cena wywoławcza 89 500,00 zł, wadium 9 000,00 zł 

- 2569/270 o pow. 0,1001 ha, 23.09.2022 r. godz. 10:30, cena wywoławcza 89 500,00 zł, wadium 9 000,00 zł, 

- 2568/270 o pow. 0,1000 ha, 23.09.2022 r. godz. 11:00, cena wywoławcza 89 500,00 zł, wadium 9 000,00 zł, 

- 2579/270 o pow. 0,1011 ha, 27.09.2022r. godz. 11:00, cena wywoławcza 93 500,00 zł, wadium 9 400,00 zł, 

- 2578/270 o pow. 0,1054 ha, 27.09.2022 r. godz. 11:30, cena wywoławcza 105 500,00 zł, wadium 10 600,00 zł, 

- 2577/270 o pow. 0,1004 ha, 27.09.2022 r. godz. 12:00, cena wywoławcza 100 500,00 zł, wadium 10 100,00 zł, obręb Jastrzębie Zdrój k. m.5, KW GL1J/00010662/1. 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w określonej wyżej wysokości z  podaniem numeru działki, których wpłata dotyczy na konto 74 8470 0001 2001 0017 6125 0010 do dnia  19.09.2022 r. dla działek 2570/270, 2569/270, 2568/270 oraz do dnia 21.09.2022 r. dla działek 2579/270, 2578/270, 2577/270  (data wpływu na konto). Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 931 z późn. zm.) objęta jest 23 % podatkiem VAT. 

            W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działki znajdują się w strefie  14 MN, 15MN- tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej. 

            Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Ogłoszenie i Regulamin podlegają publikacji w BIP Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i na stronach internetowych m.in. www.jastrzebie.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pok. 469 budynek B Urzędu Miasta w Jastrzębiu –Zdroju przy Al. Piłsudskiego 60, Tel 32- 47 85 273. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu