Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

05.08.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MYSZKÓW, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34195792

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W MYSZKOWIE MATEUSZ CZAPLIŃSKI

ul. KOŚCIUSZKI 14, I PIĘTRO
42-300 MYSZKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie 
Mateusz Czapliński 
42-300 Myszków, ul. Kościuszki 14/p1 

Tel.: 34 313 24 80 myszkow2@komornik.pl 

Sygn. akt KM 244/15 

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Mateusz Czapliński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20.09.2022 r. o godz. 14.00 w sali nr 2 Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2 odbędzie się: 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I 

położonej w miejscowości Myszków przy ul. Kościuszki 106, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie nr CZ1M/00075359/9. Nieruchomość składa się z: działki gruntu o numerze ewidencyjnym 6141/1 o powierzchni 207 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 176,44 m2. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, piętrowy bez podpiwniczenia. Budynek znajduje się w stanie surowym otwartym od kilku lat, w bryle budynku, na poziomie parteru umiejscowiony jest garaż, którego powierzchnia nie jest zaliczana do powierzchni użytkowej budynku, jednak zostaje on uwzględniony w wartości końcowej. Budynek połączony jest funkcjonalnie wspólną wiatą z sąsiednim budynkiem znajdującym się na działce 6141/2. Brak możliwości bezpośredniego wjazdu do garażu znajdującego się w budynku - istnieje jedynie możliwość wjazdu przez nieruchomość sąsiednią. Łączna wartość nieruchomości wynosi 157 000,00 zł. Cena wywoławcza 117 750,00 zł. Wadium 15 700,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto: Rachunek bankowy Komornika ING Bank Śląski SA  79 1050 1168 1000 0005 0081 4090 wadium z zaznaczeniem: Sygn. akt Km 244/15. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym też w czasie w Kancelarii Komornika w Myszkowie przy ul. Kościuszki 14/p1 jest do wglądu operat szacunkowy nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu