Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 800 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

05.08.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

DZIERŻONIÓW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34195847

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

STAROSTWO POWIATOWE W DZIERŻONIOWIE

ul. RYNEK 27
58-200 DZIERŻONIÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego

58-200 Dzierżoniów, Rynek 27, tel. 74/832-18-64, faks 74/832-18-60

e-mail: powiat@pow.dzierzoniow.pl  http://www.pow.dzierzoniow.pl

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 157, nr 158, nr 159 obręb Zachód w Dzierżoniowie o powierzchni całkowitej 2.4360 ha.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. całkowitej 2.4360 ha, położona jest w zachodniej części miasta przy ulicy Ciepłowniczej w Dzierżoniowie. W jej skład wchodzą trzy działki oznaczone: nr 157 o pow. 1.3911 ha, nr 158 o pow. 0.0784 ha, nr 159 o pow. 0.9665 ha obręb Zachód w Dzierżoniowie, dla których Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Nr SW1D/00008213/4. Teren nieruchomości niezagospodarowany, nieogrodzony, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów. Działki nr 157 i nr 159 w kształcie regularnych prostokątów, które rozdziela na ich długości działka nr 158. Teren wykorzystywany do składowania materiałów drogowych i rozbiórkowych (ziemia, betonowy i ceglany gruz, zerwany asfalt drogowy, itp). Na części nieruchomości usytuowana jest instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, burzowa, energetyczna, gazowa co utrudnia możliwość jej zagospodarowania. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą asfaltową   ul. Pieszycką dalej ul. Ciepłowniczą. Docelowo planowane jest ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 157 związanej z ułożeniem oraz konserwacją sieci wodociągowej. Zgodnie ze Uchwałą Nr XXXVIII/263/17 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 23 października 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Zachodniej, Pieszyckiej i Ciepłowniczej w Dzierżoniowie nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem AG.3 Produkcja i magazynowanie, usługi, zieleń urządzona, komunikacja.

Warunki przetargu

Cena wywoławcza nieruchomości 1 800 000 zł (netto). Kupującemu do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony 23 % podatek VAT. Wadium w wysokości 100 000 zł płatne do 30 września 2022r. II Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, II p. budynku sala 201 w dniu 5 października 2022 r. o godz. 10.00.      I przetarg w dniu 29.06.2022r. zakończył się wynikiem negatywnym, cena wywoławcza wynosiła 2 035 000 zł. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie wadium, przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Nr konta 46 9527 0007 0026 0837 2000 0002. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego. Pełną treść ogłoszenia zamieszczono na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, ul. Świdnicka 38, na stronie BIP http://bip.pow.dzierzoniow.pl/ w dziale „oferty inwestycyjne”. Więcej informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego ul. Świdnicka 38, pokój 12, tel. 74 832-36-65 lub na stronie urzędu www.pow.dzierzoniow.pl.

 

 

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu