Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

32 000 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

06.09.2022

Icon
Termin składania dokumentów

08.11.2022 44 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34200918

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA WROCŁAW

ul. PL. NOWY TARG 1-8
50-141 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. +48-71-777-72-83 do 84, e-mail: wns@um.wroc.pl

PREZYDENT WROCŁAWIA

ogłasza

drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych we Wrocławiu w rejonie:

 

ul. Tadeusza Brzozy,

obręb: Żerniki,  AM-9, dz. nr 50/42 oraz dz. nr 50/57;

GPS N:51.13504, E:16.92727; N:51.13431, E:16.92703;

pow. nieruchomości łącznie: 11 091 m2;

KW nr WR1K/00379679/7, WR1K/00383050/3;

 

Przeznaczenie w mpzp: mieszkalnictwo, usługi.

 

Cena wywoławcza: 32 000 000,00 zł; Wadium: 3 000 000,00 zł;

Podatek VAT doliczony zostanie do ceny ustalonej w przetargu.

 

Wadium uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 8 listopada 2022 r.  na konto: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław - nr  36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację Oferenta, z napisem „Brzozy” w sekretariacie Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, pok. 150 w terminie do 8 listopada 2022 r. do godz. 1500.

 

Część jawna przetargu tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna, odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali 215, dnia 15 listopada 2022 r. o godz. 1000.

 

 

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie, na stronach Urzędu Miejskiego Wrocławia: gn.um.wroc.pl oraz pod adresem www.bip.um.wroc.pl.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Dziale Promocji Nieruchomości Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, pok. 126, tel. +48-71-777-72-83 do 84, e-mail: wns@um.wroc.pl.

Prezydent  Wrocławia ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 

Zobacz inne

Prawo