Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIAŁYSTOK, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34201566

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Wykazy

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU - Company Logo

ul. SŁONIMSKA 1
15-950 BIAŁYSTOK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 65/2022 dotyczący nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 18 – Pieczurki numerem 199/3 o pow. 0,0043 ha przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obr. 18 – Pieczurki numerami: 197/7, 197/8, 198/3, 198/4, 199/4, 200/3 , 200/4, 201/3, 201/4, 202/3, 202/4, 203/6, 203/7, 204/6, 204/7, 205/6, 205/7, 206/6, 206/7, 207/6, 207/7, 208/3, 208/4, 209/4, 210/4, 211/1. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 31 sierpnia 2022 r. do dnia 21 września 2022 r.

Zobacz inne

Prawo