Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

05.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SKAWINA, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34201796

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA SKAWINA

ul. RYNEK 1
32-050 SKAWINA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

                                                                      Skawina, dnia 01.09.2022 r.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że wykaz dot. sprzedaży na rzecz najemców lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Skawina, położonego w Skawinie przy ul. Kraszewskiego 1/32 wraz z udziałem w działce nr 3009/1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 w terminie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 21 września 2022 r. oraz zamieszczony w Internecie (na stronie internetowej - www.gminaskawina.pl w zakładce Urząd i Rada - ogłoszenia urzędowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Informacji udziela  Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5, tel. (12) 277-01-55.

Zobacz inne

Prawo