Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Opole, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34201935

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

ul. CZERSKA 8/10
00-732 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE

STARE BUDKOWICE

UL. OGRODOWA 9A I MŁYŃSKA 2A

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy

w Opolu, sygn. akt V GUp 69/21 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1/. Nieruchomości inwestycyjnej położonej w miejscowości Stare Budkowice (ul. Ogrodowa 9a) dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr OP1U/00043214/6.

Cena wywoławcza wynosi 1.128.000,00 zł

2/. Nieruchomości inwestycyjnej położonej w miejscowości Stare Budkowice) dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr OP1U/00042136/8.

Cena wywoławcza wynosi 2.115.000,00 zł

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 89 2490 0005 0000 4600 4462 3868 najpóźniej w dniu 06 października 2022 r. ♦ Oferty można złożyć do 06 października 2022 r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg – V GUp 69/21 of” na adres: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ♦ W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty. ♦ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 października 2022 r. o godz. 12:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. ♦ Więcej informacji pod numerem 692 869 248. ♦ Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. ♦ Oferenci z tego tytułu nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

 

 

Zobacz inne

Prawo