Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34202095

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Wierzytelności/ udziały

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 515 900 338

Syndyk masy upadłości CSV Classics spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie w upadłości sprzeda z wolnej ręki:

pakiet wierzytelności przysługujących upadłej wobec dłużników:

  1. Metal Fantasy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janikowie w wysokości 14.981,40 zł,
  2. HSB Invesments LTD. w Londynie w wysokości 12.253,38 zł,
  3. PATRON Centrum Obsługi Transportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Swarzędzu w wysokości 19.861,50 zł,
  4. GHG-SAW Oldtimerhandels GmbH w Salzwedel (Niemcy) w wysokości 10.872,51 zł,
  5. Krzysztofa Grausch w wysokości 12.300,00 zł

za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 50% wartości nominalnej ww. wierzytelności.

Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% od ceny pakietu, płatne na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości: Credit Agricole Bank Polski S.A. 41 1940 1076 3225 2819 0000 0000 oraz złożenie ofert zgodnych z regulaminem, w terminie do dnia 20 września 2022 r. (decyduje data wpływu) w Kancelarii Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej (al. Papieża Jana Pawła II 35/2; 70-453 Szczecin) do godziny 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż – pakiet wierzytelności XII GUp 238/21”.

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 515 900 338 bądź e-mailowo: syndyk@brykczynska.com

Zobacz inne

Prawo