Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.09.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

06.10.2022 7 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Ligota Zamecka, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34201952

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Ruchomości

KLIENT SERWISU

ul. CZERSKA 8/10
00-732 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

NA SPRZEDAŻ

ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ

W LIGOCIE ZAMECKIEJ

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

URZĄDZENIA PIEKARNICZE

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy

w Opolu, sygn. akt V GUp 150/20 of),

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1/. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ budynkiem o powierzchni użytkowej 176 m2 w granicach działki 78/2 położona w Ligocie Zameckiej nr 29A (KW nr OP1U/00035628/2).

Cena wywoławcza wynosi 678.000,00 zł

2/. URZĄDZENIA PIEKARNICZE (m.in. piece piekarnicze, wagodzielarka, wózki piekarnicze, dzierża). Dokładny spis wraz z cenami

znajduje się na stronie syndyka.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 12 1140 2004 0000 3302 8040 9540 najpóźniej w dniu 06 października 2022 r. ♦ Oferty można złożyć do 06 października 2022 r. listem poleconym z dopiskiem „Przetarg – V GUp 150/20 of” na adres: Biuro Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ♦ W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty. ♦ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 października 2022 r. o godz. 11:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. ♦ Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi”. ♦ Więcej informacji pod numerem 692 869 248. ♦ Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. ♦ Oferenci z tego tytułu nie majĄ prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

 

Zobacz inne

Prawo