Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

77 334,00 PLN

Icon
Data publikacji

06.09.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

05.10.2022 4 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Harsz, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34201862

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka: tel. 515 968 308

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda 

lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 48,10 m2, KW nr OL2G/00014463/6,  usytuowany w  budynku wielorodzinnym w miejscowości Harsz 77, 11-610 Pozezdrze, wraz z udziałem 1/8 w częściach wspólnych budynku i gruntu KW nr OL2G/00013458/1 oraz udziałem 2/28 części w nieruchomości gruntowej  KW nr OL2G/00013460/8 – za cenę nie niższą niż 77.334 zł (wartość wg. oszacowania 116.000 zł). Nieruchomość podlega sprzedaży w stanie zasiedlonym.

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89) 527 32 30 - w terminie do dnia 30 września 2022r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 5 października 2022 o godz. 1030. O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert są dostępne w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu tel. 515 968 308.

 

Zobacz inne

Prawo