Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

NOWA SÓL, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34202312

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W NOWEJ SOLI DANIEL CHŁOPEK

ul. DŁUGA 4a
67-100 NOWA SÓL

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Daniel Chłopek Kancelaria Komornicza nr I w Nowej Soli ogłasza, że: 

w dniu 6.10.2022 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli mającego siedzibę przy Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 2, o powierzchni użytkowej 78,33 mkw. wraz z przynależnym do niego pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 53,39 mkw. oraz udziałem wynoszącym 56/100 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali opisanych w KW nr 231, położonego: 67-120 Stypułów 54, gmina Kożuchów, powiat nowosolski, dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 54199 [NKW ZG1N/00054199/9]. Lokal nr 2 znajduje się w budynku mieszkalnym zrealizowanym w technologii tradycyjnej w okresie przedwojennym (poniemiecki) jako parterowy z poddaszem strychowym (nieużytkowym). Lokal posiada indywidualne wejście przez dobudowany ganek. Lokal stanowią dwa pokoje, kuchnia, łazienka z WC i ganek. Instalacje wewnętrzne: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, centralnego ogrzewania z zasilaniem z podkowy zamontowanej w trzonie kuchennym. Układ funkcjonalny: przez ganek wejście do kuchni, z kuchni do pokoju, który jest przejściowy dla drugiego pokoju. Stan budynków niezadowalający. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 25.06.2019 roku). 

Suma oszacowania wynosi 49 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 350,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4980,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank BNP Paribas S.A. 02203000451110000000280690 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem. 

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz.U. 2015, poz. 626), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC. 

Komornik Sądowy 

Daniel Chłopek 

Zobacz inne

Prawo