Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KRAKÓW, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34202694

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. PRZY RONDZIE 7
31-547 KRAKÓW

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 569/21/N toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marcinie Świątku, zmarłym w dniu 2.10.2020 roku w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałym w Krakowie, os. Bohaterów Września 54/2.

Postępowanie toczy się z wniosku wierzyciela ING Banku Śląskiego S.A. we Wrocławiu.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili i udowodnili nabycie spadku, albowiem zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zobacz inne

Prawo