Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34202453

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Lokale użytkowe

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA METALOWIEC

ul. INŻYNIERSKA 17
53-227 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Metalowiec”

we Wrocławiu, ul. Inżynierska 17

ogłasza:

przetarg ofertowy na wynajem lokali użytkowych przy ul.:   

  1. Lwowskiej 38A o pow. 157,55m2 – parter
  2. Grabiszyńskiej 94A o pow.19m2 – parter
  3. Szkockiej 99B o pow. 49m2 parter

na działalność handlową,usługową lub biurową,nieuciążliwą dla mieszkańców

Specyfikacja szczegółowa warunków przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Pisemne oferty z podaniem rodzaju działalności/branży/,proponowaną stawką czynszu netto

za1m2 powierzchni użytkowej lokalu /media dodatkowo wg faktycznego zużycia/,z aktualnym

zaświadczeniem o prowadzonej działalności gospodarczej,dowodem wpłaty wadium,

oświadczeniem o zapoznaniu się i przyjęciu warunków specyfikacji przetargowej, prosimy

składać w Centrum Obsługi Mieszkańców (parter),w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Oferta przetargowa na wynajem lokalu przy ul. jw w terminie do  30.09.2022 r.

Wymagane wadium w wysokości :  poz.1 -2500 zł , poz.2-1000zł ,poz.3- 1500 zł - płatne na konto SM„Metalowiec” PKO III O/ Wrocław Nr 78 1020 5242 0000 2802 0027 7640  w terminie jw

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, przeprowadzenia negocjacji

uzupełniających lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 71 33 29 306 ,71 33 29 300

www.metalowiec.wroclaw.pl zakładka przetargi

W ofercie prosimy o zamieszczenie klauzuli  - zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przetargu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich - danych osobowych zawartych w mojej ofercie na wynajem lokalu użytkowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury przetargowej prowadzonej przez SM”Metalowiec” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Inżynierska 17, zgodnie z  przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.

Zobacz inne

Prawo