Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MRĄGOWO, warmińsko - mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34153102

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

URZĄD MIEJSKI W MRĄGOWIE

ul. KRÓLEWIECKA 60A
11-700 MRĄGOWO

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49), tel. /89/ 741-90-23

BURMISTRZ  MIASTA  MRĄGOWA

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie podano do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, tj.: nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mrągowie przy ulicy Przemysłowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 7 jako działka nr 2/42 o powierzchni 0,2611 ha.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 z późn.zm./, wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

Bliższych informacji na temat wykazu nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49), tel. /89/ 741-90-23.

Zobacz inne

Prawo