Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

POZNAŃ, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34202957

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty firm

OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W POZNANIU

ul. MARCELIŃSKA 90
60-324 POZNAŃ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONEGO

o skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu

 

Na podstawie art. 26 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oskarżyciel publiczny - inspektor pracy, działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, zawiadamia Pana/Panią jako pokrzywdzonych o przesłaniu do Sądu Rejonowego w Obornikach Wydział II Karny ul. Piłsudskiego 47, 64-600 Oborniki wniosku o ukaranie wobec osoby odpowiedzialnej Etiuda Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach przy ul. Kopernika 22a pod zarzutem popełnienia wykroczenia z:

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2021 r. poz. 936) w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2021 r. poz. 936),

 

Pouczenie:

  1. Pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W tym celu pokrzywdzony może w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia złożyć oświadczenie, że będzie działać obok oskarżyciela publicznego – inspektora pracy, jako oskarżyciel posiłkowy. Po upływie tego terminu uprawnienie wygasa (art. 26 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
  2. Pokrzywdzony może korzystać z pomocy pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny, a w wypadku, gdy pokrzywdzonym jest instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, także pracownik tej instytucji lub jej organu nadrzędnego (art. 30 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
  3. Pokrzywdzonemu przysługuje prawo złożenia wniosku o niezamieszczanie w protokole oraz w innych dokumentach danych dotyczących miejsca jego zamieszkania i miejsca pracy (art. 37 § 13 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z art. 148a i art. 156a Kodeksu postępowania karnego).

 

 

Zobacz inne

Prawo