Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PSZCZYNA, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34202860

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W PSZCZYNIE

ul. BOGEDAINA 14
43-200 PSZCZYNA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 118a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zw. z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów wzywa się uczestnika Kamila Hałas, po wykazaniu przez niego tożsamości, albo inne osoby, które wykażą tytuł prawny do odebrania depozytu według stanu na dzień 26 listopada 2018 r., do odbioru depozytu sądowego w kwocie 62 916 zł złożonego w tutejszym Sądzie na mocy postanowienia referendarza sądowego Sądu Rejonowego w Pszczynie z 24 sierpnia 2022 r. wydanego w sprawie sygn. akt: I Ns 7/22 (dotyczy odszkodowania ustalonego na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 29 września 2021 r. o znaku: IFVIIIa.7570.2.10.2019, przysługującego za wywłaszczenie nieruchomości położonej w gminie Czechowice-Dziedzice, obręb Dziedzice, oznaczonej jako działka nr 221/12 o powierzchni 0,2231 ha, powstałej z podziału działki nr 221/7, oraz działka nr 1350/57 o powierzchni 0,0045 ha i działka nr 1350/58 o powierzchni 0,0056 ha powstałe z podziału działki nr 1350/42 objętej KW Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00059792/3), w terminie 10 lat od dnia wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej Sądu - pod rygorem likwidacji depozytu. 

Zobacz inne

Prawo