Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

DYWITY, warmińsko - mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203043

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Wykazy

GMINA DYWITY

ul. OLSZTYŃSKA 32
11-001 DYWITY

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

WÓJT GMINY DYWITY 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że w dniach od 09.09.2022 r. do 30.09.2022 r. zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych w obrębie Różnowo przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz wykazy nieruchomości położonych w obrębach: Kieźliny, Myki, Spręcowo, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.  

Wykazy znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dywitach przy ulicy Olsztyńskiej 32 oraz na stronach internetowych Gminy Dywity: www.bip.ugdywity.pl, www.gminadywity.pl.  

Zobacz inne

Prawo