Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GORZÓW WIELKOPOLSKI, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203254

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI - URZĄD MIASTA

MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI - URZĄD MIASTA - Company Logo

ul. SIKORSKIEGO 3-4
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

 

o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego:

- dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Koniawską, Kobylogórską i Krótką,
dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka, pomiędzy ul. Silwanowską i wschodnią granicą miasta,
dla obszaru położonego pomiędzy ul. Piłsudskiego, ul. Czereśniową, ul. Walczaka i Parkiem Kopernika.

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.1029 ze zm.), zawiadamiam:

- o przyjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dniu 31 sierpnia 2022 r. uchwały Nr LIV/933/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Koniawską, Kobylogórską i Krótką,
o przyjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dniu 31 sierpnia 2022 r. uchwały Nr LIV/934/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka, pomiędzy ul. Silwanowską i wschodnią granicą miasta,
- o przyjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dniu 31 sierpnia 2022 r. uchwały Nr LIV/935/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Piłsudskiego, ul. Czereśniową, ul. Walczaka i Parkiem Kopernika.

 

            Treść ww. uchwał jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).

 

            Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planów, w tym z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., w Wydziale Urbanistyki i Architektury przy ul. Myśliborskiej 34, 66-400 Gorzów Wlkp., pok. 7, w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym – nr tel. 957355945, 957355899, 957355972).

 

Jacek Wójcicki

Prezydent Miasta

Gorzowa Wielkopolskiego

 

Ochrona danych osobowych:

Informuję, że administratorem danych osobowych stron postępowania jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, na stronie bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/299/klauzula_informacyjna/.

 

Zobacz inne

Prawo