Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

20 800,00 PLN

Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

30.09.2022 1 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

WÓJTÓWKO, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34202742

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

ul. KOPERNIKA 12/3
10-510 OLSZTYN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 89 527-07-15

Syndyk Masy Upadłości

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

 

 

udział 1/3 w nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny o pow. uż. 40 m² położony na II piętrze we wsi Wójtówko gm. Jeziorany księga wieczysta OL1B/00016181/7 wraz z udziałem 63/1000 w nieruchomości wspólnej którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia ujęte w księdze wieczystej OL1B/00013852/1 za cenę wywoławczą stanowiącą 1/2 wartości według oszacowania tj. za kwotę 20.800 zł.  

 

Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości dostępny jest w biurze syndyka.  

 

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 30.09.2022r. do godziny 15.00 na adres Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „udział w Wójtówku”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewka w dniu 03.10.2022r. o godz. 09.50.

 

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

    • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
    • Proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
    • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczone od daty przyjęcia oferty.
    • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości nr rachunku: 89 1090 2718 0000 0001 4858 5729.

 

Syndyk zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3 tel. 89 527-07-15 i na www.syndykolsztyn.pl.

Zobacz inne

Prawo