Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

460 275,00 PLN

Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

BRZESZCZE, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203365

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

BRZESZCZE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro syndyka, ul. Sucha 1/1U, tel. 12 266 72 98

Syndyk Masy Upadłości Krzysztofa Pękala w upadłości likwidacyjnej

(osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej)

ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż

nieruchomości gruntowej składającej się z działek niezabudowanych nr 1227/2 (pow. 0,3204 ha), 1936/2 (pow. 0,1486 ha), 1937/2 (pow. 0,2256 ha) oraz działki nr 1423 (pow. 0,3410 ha) zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym, położonej w miejscowości Brzeszcze, obręb Brzeszcze, woj. małopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu prowadzi Księgę

Wieczystą nr KR1E/00004152/2.

Cena wywoławcza nieruchomości: 460 275,00 zł.

Termin składania ofert: do 12.10.2022 roku, do godz. 16.00.

Termin otwarcia ofert: 13.10.2022 roku, godz. 16.00.

Warunkiem udziału w konkursie jest wniesienie wadium w wysokości 23 000,00 w terminie do 12.10.2022 roku.

Z regulaminem konkursu oraz operatem szacunkowym można się zapoznać w biurze syndyka.

Nieruchomość będzie można oglądać w dniu 03.10.2022 roku w godz. od 14.00 do 16.00.

Biuro syndyka: Syndyk Michał Zimnicki, ul. Sucha 1/1U, 30-601 Kraków, tel. 12 266 72 98,

biuro@zimnicki.pl

Zobacz inne

Prawo