Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RADOM, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203550

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

JOLANTA NITA W UPADŁOŚCI

ul. PACYŃSKA 48
26-613 RADOM

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Syndyk masy upadłości, ul. Plac Jagielloński 7/1, 26 – 610 Radom

Syndyk masy upadłości Jolanty Nity,

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości

gruntowej zabudowanej  położonej Radomiu przy ulicy Pacyńskiej 48

 

Przedmiotem przetargu jest:

Cena wywoławcza stanowiąca 75% ceny oszacowania udziału wynosi 390.468,75 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 75/100).

 

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty z podaniem ceny zakupu i wpłaceniem wadium w kwocie 10 % ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości ING BANK ŚLĄSKI S.A. 56 1050 1793 1000 0092 0138 2620 z dopiskiem „wadium Jolanta Nita”.

 

  1. Oferta winna zawierać oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym
    i faktycznym oraz brakiem zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu.

 

  1. Opis i oszacowanie oraz regulamin przetargu przeglądać można w biurze Syndyka, ul. Pl. Jagielloński 7/1, 26 – 610 Radom, po uprzednim umówieniu się telefonicznie  506 – 931 – 728.

 

  1. Oferty nabycia należy składać w Biurze Syndyka, ul. Plac Jagielloński 7/1, 26 – 610 Radom  lub przesłać listem poleconym, w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Oferta przetarg – Jolanta Nita”  oraz „nie otwierać” w terminie do 27 września 2022 roku do godziny 10.00.

 

  1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni po terminie składania ofert w Biurze Syndyka w Radomiu, ul. Pl. Jagielloński 7/1.

 

  1. Nieruchomość gruntową można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 506 – 931 – 728.

 

  1. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Zobacz inne

Prawo