Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

IŁŻA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203583

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W IŁŻY

ul. BODZENTYŃSKA 41
27-100 IŁŻA

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych  budynku mieszkalnego, wielorodzinnego nr 1 Osiedle Staszica w Iłży

          Spółdzielnia Mieszkaniowa w Iłży ul. Bodzentyńska 41, 27-100 Iłża ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie robót remontowych budynku mieszkalnego, wielorodzinnego nr 1 Osiedle Staszica w Iłży polegający na remoncie elewacji z wymianą rynien i obróbek blacharskich oraz malowaniem ścian.

          Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 04.10.2022 r. do godz. 1100 w zaklejonych kopertach z napisem "Remont elewacji z wymianą rynien i obróbek blacharskich na dachu oraz malowaniem ścian w budynku  nr 1 Osiedle Staszica w Iłży.".

Biuro Spółdzielni jest czynne: pon. 900 - 1700, wt. - pt. 700 - 1500.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2022r o godz. 1300 w siedzibie SM Iłża. Przystępujący do przetargu obowiązany jest zapoznać się  ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Specyfikację należy odebrać osobiście w siedzibie Spółdzielni lub przez pocztę mailową Spółdzielni - sm_ilza@wp.pl za opłatą 123 zł brutto.

Termin wykonania zamówienia - nie później niż 3 miesiące od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

Wadium w wysokości 6000,00 zł należy uiścić przelewem na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Iłży przed upływem terminu składania ofert, przy czym Zamawiający będzie uważał wniesienie wadium za skuteczne tylko wówczas, jeżeli przed terminem składania ofert znajdzie się na wskazanym koncie.

Nr konta: 73 9129 0001 0000 0000 0143 0001

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty łącznie z unieważnieniem przetargu bez podania przyczyn.

 

Zobacz inne

Prawo