Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

140 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Termin składania dokumentów

13.10.2022 14 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

DOBRZYNIEWO DUŻE, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203631

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

URZĄD GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

ul. BIAŁOSTOCKA 25
16-002 DOBRZYNIEWO DUŻE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. (85) 742-81-55

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże ogłasza przetarg na zbycie ½ udziału w nieruchomości skł. się z działek ozn. nr geod. 29 o pow. 1,31 ha, nr 162/1 o pow. 0,1017 ha, nr 162/3 o pow. 0,3383 ha, nr 204 o pow. 1,32 ha i nr 267 o pow. 0,46 ha położonej w obrębie Jaworówka, który odbędzie się 17.10.2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże
ul. Białostocka 25. Własność Gminy (udz. ½) potwierdzona jest wpisem w księdze wieczystej BI1B/00285738/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza: 140 000 zł brutto. Wadium w wysokości 10 000 zł należy wnieść do 13.10.2022 r. (liczy się data wpływu na konto).
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Treść ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronach internetowych: www.dobrzyniewo.pl i bip.ug.dobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl w zakładce Nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25, pokój nr 9 lub telefonicznie (85) 742-81-55, poniedziałek w godz. 8-16, wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30.

     

 

Zobacz inne

Prawo