Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Termin składania dokumentów

27.09.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CHORZÓW, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203222

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOMUNALNIK

ul. KARPACKA 38
41-506 CHORZÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOMUNALNIK”

z siedzibą w Chorzowie przy ul. Karpackiej 38 tel. 246 16 25, 246 62 12

Ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie:

Remont wejść do budynku przy ulicy Grottgera 20 i 22 w Gliwicach. Wadium – 5 000,00 zł.

Koszt specyfikacji warunków zamówienia 50,00 zł netto + VAT.

Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie według specyfikacji warunków zamówienia,

które są do zakupienia w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój numer 10 od dnia 13.09.2022 r.

2. Dokonanie wpłaty wadium na konto Spółdzielni PKO BP 27 1020 2368 0000 2702 0022 9427

do dnia 27.09.2022 r. do godziny 12:00 (decyduje data wpływu środków na powyższe konto).

Informacja o otwarciu ofert, zwrot lub zatrzymanie wadium następuje według warunków określonych w regulaminie Spółdzielni „Procedura zlecania robót oraz dostaw rzeczy i usług „ dostępnym w siedzibie Spółdzielni.

Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Spółdzielni

przy ul. Karpackiej 38 w Chorzowie

w terminie do dnia 27.09.2022 r. do godziny 12:00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość negocjacji oferowanych cen, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu, oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Technicznego

tel. 32 246 16 25, 32 246 62 12 wew. 37.

Zobacz inne

Prawo