Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

330 944,25 PLN

Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

11.10.2022 12 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Kroczyce, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203532

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W MYSZKOWIE MATEUSZ CZAPLIŃSKI

ul. KOŚCIUSZKI 14, I PIĘTRO
42-300 MYSZKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Mateusz Czapliński 

42-300 Myszków, ul. Kościuszki 14/p1 Tel.: 34 313 24 80 myszkow2@komornik.pl 

Sygn.akt Km 274/20, 

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Mateusz Czapliński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11.10.2022 r. o godz. 14 w sali nr 2 Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2 odbędzie się: 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I  

położonej w miejscowości Kroczyce, ul. Marianka 44, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie nr CZ1M/00025486/3.  

Nieruchomość składa się z: działki gruntu numer ewidencyjny nr 1684/2 o powierzchni 0,0899 ha, oraz działki gruntu numer ewidencyjny 1684/23 o powierzchni 0,0916 ha. Na działce nr 1684/2 znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy 79.00 m2, o powierzchni użytkowej 120.00 m2. Wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym mieszkalnym, niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej. Łączna wartość nieruchomości wynosi 441 259,00 zł. Cena wywoławcza 330 944,25 zł. Wadium 44 125,90 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto: Rachunek bankowy Komornika ING Bank Śląski SA 79 1050 1168 1000 0005 0081 4090 wadium z zaznaczeniem: Sygn. akt Km 274/20 (ICo1097/19). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym też czasie w Kancelarii Komornika w Myszkowie przy ul. Kościuszki 14/p1 jest do wglądu operat szacunkowy nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

K O M O R N I K 

Mateusz Czapliński 

Zobacz inne

Prawo