Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KIELCE, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203656

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH

STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH - Company Logo

ul. WRZOSOWA 44
25-211 KIELCE

Znak: B-IV.672.7.2022

Kielce dnia: 09.09.2022 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 13.06.2022r. na wniosek pełnomocnika Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Kieleckiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej w ramach zadnia pod nazwą:

rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 0300T w ramach zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0300T na odcinku Bartków – Samsonów”

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie zatwierdzającą projekt budowlany.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej według katastru nieruchomości:

obręb 0001 Bartków jedn. ewid. 260419_2 Zagnańsk obszar wiejski:

dz. nr ewid.: 310/1, 310/2, 207/3, 207/2 (207/4, 207/5),  220/5, 220/6, 220/7, 219/5, 220/4 (220/9, 220/10), 220/8 (220/11, 220/12, 220/13), 219/4 (219/9, 219/10, 219/11), 219/1 (219/7, 219/8), 211/5 (211/6, 211/7), 209/3 (209/4, 209/5), 212/3 (212/6, 212/7), 217/1 (217/4, 217/5), 218/1 (218/4, 218/5), 217/3 (217/6, 217/7), 224/4 (224/6, 224/7), 224/5 (224/8, 224/9), 226/3 (226/4, 226/5), 227/3 (227/4, 227/5), 229/2 (229/3, 229/4), 230/4 (230/10, 230/11), 230/6 (230/12, 230/13), 230/7 (230/14, 230/15), 232/2 (232/3, 232/4), 233/2 (233/3, 233/4), 206 (206/1, 206/2), 235 ( 235/1, 235/2), 236/1 (236/3, 236/4), 236/2, 237, 298 (298/1, 298/2), 299(299/1, 299/2), 300 (300/1, 300/2), 325/6 (325/8, 325/9), 326/3 (326/6, 326/7), 326/4(326/8, 326/9), 327/5(327/9, 327/10), 406/1(406/3, 406/4), 406/2(406/5, 406/6), 329/6 (329/9, 329/10), 329/3 (329/11, 329/12), 330/4 (330/5, 330/6), 331/2 (331/3, 331/4), 332/12 ( 332/14, 332/15), 332/13 (332/16, 332/17), 333/1 (333/3, 333/4), 333/2 (333/5, 333/6), 337/14 (337/19, 337/20), 337/8 (337/21, 337/22), 337/2 (327/23, 337/24), 338/6 (338/8, 338/9), 338/7 (338/10, 338/11), 414/1 (414/3, 414/4), 218/3 (218/6, 218/7), 301

obręb 0005 Jasiów jedn. ewid. 260419_2 Zagnańsk obszar wiejski:

dz. nr ewid.: 412/6 (142/8, 412/9), 412/7 (412/10, 412/11), 398 (398/1,398/2) , 423(423/1, 423/2)

 obręb 0012 Samsonów jedn. ewid. 260419_2 Zagnańsk obszar wiejski:

dz. nr ewid.: 1293/4, 2379/4, 2376/4, 2375/10, 2376/3, 2375/7, 2371/5, 2359/5, 1293/5, 1293/11, 1236/1, 2299, 1282/1(1282/3, 1282/4), 1282/2(1282/5, 1282/6), 1283(1283/1, 1283/2), 1049 (1049/1, 1049/2), 1286 (1286/1, 1286/2), 1263/5(1263/6, 1263/7), 1263/4(1263/8,  1263/9), 1263/2(1263/10, 1263/11), 1274(1274/1, 1274/2), 1273/2(1273/9, 1273/10), 1273/3(1273/11, 1273/12), 1273/7(1273/13, 1273/14), 1273/5(1273/15, 1273/16), 1273/6(1273/17, 1273/18), 1223/1(1223/2, 1223/3), 1199/1(1199/2, 1199/3), 1198/1(1198/2, 1198/3), 1197/1(1197/2, 1197/3), 1196/1(1196/2, 1196/3), 1195/1(1195/2, 1195/3), 1297/1(1297/2, 1297/3) 1215/2(1215/4, 1215/5), 1193/1(1193/2, 1193/3), 1213/2(1213/4, 1213/5), 1211/2(1211/4, 1211/5), 2326(2326/1, 2326/2), 2336(2336/1, 2336/2), 2339/1(2339/4, 2339/5), 2342/1(2342/10, 2342/11), 2342/2(2342/12, 2342/13), 2342/8(2342/14, 2342/15), 2345(2345/1, 2345/2), 2348/9(2348/12, 2348/13), 2348/10(2348/14, 2348/15), 2351/3 (2351/5, 2351/6), 2351/4(2351/7, 2351/8), 2351/2(2351/9, 2351/10), 2354/4(2354/13, 2354/14), 2354/9(2354/15, 2354/16), 2354/11(2354/17, 2354/18), 2354/8(2354/19, 2354/20), 2356/1(2356/11, 2356/12), 2356/6(2356/13, 2356/14), 2359/1(2359/7, 2359/8), 1293/6(1293/14, 1293/15), 2359/4(2359/9, 2359/10) 2359/6(2359/11, 2359/12), 2371/4(2371/7, 2371/8), 2811(2811/1, 2811/2), 2375/9(2375/14, 2375/15), 2379/9(2379/10, 2379/11), 2379/8(2379/12, 2379/13), 2379/7(2379/14, 2379/15), 1258/1, 1256/5, 2809

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek, które objęte zostały liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, zaznaczono pogrubioną czcionką, natomiast działki, z których korzystanie będzie ograniczone zostały podkreślone.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w szczególności ustala lokalizację drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdza projekt budowlany, określa termin wydania zarządcy drogi nieruchomości.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce pokój nr 8, nr tel. (41) 200-12-54 oraz składać uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

W przypadku, gdy nastąpiła zmiana własności nieruchomości objętej wnioskiem osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości powinny dokonać zmian w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Kieleckiego, a następnie przedstawić w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kielcach stosowne dokumenty potwierdzające te zmiany.

Starosta Kielecki

Zobacz inne

Prawo