Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

7 500,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

07.10.2022 6 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Rogóżno, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203891

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: 798 791 056

Syndyk Lecha Niewiadomskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ½ udziału w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rogóżno Gm. Ludwin, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku prowadzi KW nr LU1I/00144281/2, w skład której wchodzi działka gruntu nr 44/15 o powierzchni 1,00 ha - sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Henryka  Kufel wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi 15 000 zł., a co za tym idzie udział upadłego wynosi 7 500 zł.

Za cenę nie niższa niż wartości oszacowania udziału Upadłego.

Oferty proszę składać w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta za zakup nieruchomości Rogoźno” pod adresem:

Biuro Syndyka, ul. Nałęczowska 76, 20-831 Lublin, w terminie 7 października 2022 r. do godz. 13.30 (liczy się data wpływu do biura syndyka).  Szczegóły oferty pod numerem telefonu 798 791 056.

Zobacz inne

Prawo