Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

279 450,00 PLN

Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Jastrzębie, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203531

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W MYSZKOWIE MATEUSZ CZAPLIŃSKI

ul. KOŚCIUSZKI 14, I PIĘTRO
42-300 MYSZKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

O B W I E S Z C Z E N I E 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Mateusz Czapliński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.10.2022 r. o godz. 14.00 w sali nr 2 Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2 odbędzie się: 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI 

położonej w Jastrzębiu, ul. 19 Stycznia 102, gm. Poraj, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie nr CZ1M/00020345/8.  

Nieruchomość składa się z: działki gruntu o nr. ewidencyjnym 122 o powierzchni 2,2207 ha, zabudowana: budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 151,00 m kw. – murowany, budynek transportu i łączności o powierzchni zabudowy 89 m kw. – murowany, budynek produkcyjno-usługowy i gospodarczy dla rolnictwa o powierzchni zabudowy 179,00 m kw. – murowany, budynek produkcyjno-usługowy i gospodarczy dla rolnictwa o powierzchni zabudowy 64,00 m kw. – murowany, budynek produkcyjno-usługowo i gospodarczy dla rolnictwa o powierzchni zabudowy 34,00 m kw. – drewniany. Pozostałe budynki niemieszkalne (wiata) o powierzchni zabudowy 61,00 m kw. – murowana. Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 206,88 m kw., jednorodzinny, dwukondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym. Infrastruktura techniczna: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, centralne ogrzewanie – piec na paliwo stałe. Od strony zachodniej poza granicę działki nr 122 przechodzi część budynków, m.in. budynek mieszkalny. Od strony wschodniej przez granicę działki przechodzą budynki z sąsiedniej działki nr 123. 

Łączna wartość nieruchomości wynosi 372 600,00 zł.  

Cena wywoławcza 279 450,00 zł.  

Wadium 37 260,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto: Rachunek bankowy Komornika ING Bank Śląski SA 

79 1050 1168 1000 0005 0081 4090, wadium z zaznaczeniem: Sygn. akt I Co Km 87/19 (ICo 312/19).  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego.  

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym też czasie w Kancelarii Komornika w Myszkowie przy ul. Kościuszki 14/p1 jest do wglądu operat szacunkowy nieruchomości.  

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

KOMORNIK 

Mateusz Czapliński 

Zobacz inne

Prawo