Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CIECHANÓW, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203894

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W CIECHANOWIE

ul. 17 STYCZNIA 7
06-400 CIECHANÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 729-055-909

OBWIESZCZENIE 

 

o zamiarze udostępnienia oraz ograniczenia nieruchomości,  

której stan prawny jest nieuregulowany, w drodze decyzji administracyjnej 

 

Starosta Ciechanowski – wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 124a, w związku z art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2021 r., poz. 1899, ze zm.) oraz na podstawie art. 124a, w związku z art. 124 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy – informuje o zamiarze: 

  • udostępnienia na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku części nieruchomości, oznaczonej działką ewidencyjną nr 61 o pow. 0,7215 ha i 217 o pow. 0,0358 ha, położonych w obrębie 0013 Kargoszyn, gmina Ciechanów, których stan prawny jest nieuregulowany. 

Udostępnienie nieruchomości związane jest z demontażem napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV i dotyczy w obu działkach łącznej pow. 331 m2. 

  • ograniczenia na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku części nieruchomości, oznaczonej działką ewidencyjną nr 61 o pow. 0,7215 ha i 217 o pow. 0,0358 ha, położonych w obrębie 0013 Kargoszyn, gmina Ciechanów, których stan prawny jest nieuregulowany. 

Ograniczenie związane jest z założeniem i przeprowadzeniem na nieruchomości urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci linii kablowej SN – 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą i dotyczy w obu działkach łącznej pow. 51 m2 – na czas wykonywania prac, w tym trwale pow. 5,5 m2. 

Wyżej wymienione działki według ewidencji gruntów i budynków obrębu Kargoszyn, gmina Ciechanów, stanowią rów, wpisane są jako samoistne władanie Skarbu Państwa. Księgi wieczystej dla działek brak. 

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, o zgłoszenie się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00 lub pod numer telefonu 729-055-909. 

Jeżeli w określonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości, zostaną wszczęte postępowania w sprawie: udostępnienia oraz ograniczenia części ww. nieruchomości na rzecz firmy ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku. 

Zobacz inne

Prawo