Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

204 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

27.09.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Wybranów, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203562

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

ANETA BABRAL W UPADŁOŚCI

NISZEWICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka Fordońska 199, (85-739) Bydgoszcz, tel.606 886 796 i 508 100 297

Syndyk Masy Upadłości  Anety Babral nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej  w  Niszczewicach 

(gmina Złotniki Kujawskie) oferuje w sprzedaży z wolnej ręki składnik masy upadłości Anety Babral w postaci prawa  własności nieruchomości  gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym  z towarzyszącą zabudową gospodarczą, położonej w Wybranowie  nr 8, gmina Rojewo (powiat inowrocławski, województwo kujawsko -pomorskie) o powierzchni 0,7628ha, działka 62/5, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu księga wieczysta KW Nr BY1I/00006196/6  za cenę wywołania wynoszącą  kwotę w wys. 204.000 zł. (dwieście cztery tysiące złotych 00/100). 

Szczegółowe informacje w zakresie sprzedawanego prawa własności  nieruchomości, zawarte są w spisie i oszacowaniu przygotowanym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Antczak, znajdującego się w aktach sprawy upadłościowej (XV GUp 570/20) w Sądzie Rejonowym XV Wydziale Gospodarczym przy ul. Toruńskiej 64a w Bydgoszczy jak również w siedzibie syndyka przy ul. Fordońskiej 199 w Bydgoszczy. 

Oferenci zainteresowani zakupem prawa własności opisanej nieruchomości zobowiązani są w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia,  złożyć  pisemną ofertę na adres:  ul. Fordońska 199, (85-739) Bydgoszcz. Szczegółowych informacji dot. sprzedaży oraz regulamin sprzedaży można uzyskać po wcześniejszym kontakcie pod nr tel. (606 886 796 i 508 100 297). Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty,  prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do odstąpienia od oferty. 

Zobacz inne

Prawo