Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

668 400,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Chorzów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203500

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - Company Logo

ul. RYNEK 1
41-500 CHORZÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Prezydent Miasta Chorzów zawiadamia, 

że w dniu 14 września 2022 r., wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miasta, ogłoszenie o wyznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Składowej. 

Dane geodezyjne: 

- działka nr 2/74 o powierzchni  2.228 m2, KA1C/00022060/2. 

Działka gruntowa, niezabudowana, częściowo porośnięta dziko rosnącą roślinnością (drzewa, krzewy, roślinność trawiasta). Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Teren prosty. Kształt umożliwia optymalne zagospodarowanie. Teren działki ogrodzony. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Działka uzbrojona w sieć energetyczną. Przy granicy działki przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. 

Przeznaczenie nieruchomości: 28U2/G – tereny usług 

Cena wywoławcza: 668.400,00 zł (300,00 zł/m2). 

Cena sprzedaży prawa własności nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona zostanie o należny podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Cena sprzedaży prawa własności nieruchomości uzyskana w przetargu, winna być wpłacona w całości przed zawarciem umowy notarialnej. 

W związku z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni. 

Przetarg zostanie ogłoszony i podany do publicznej wiadomości po upływie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia. 

Ogłoszenie dostępne jest również na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, stronie internetowej miasta: www.chorzow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Szczegółowe informacje o zbywanej nieruchomości oraz warunkach szczegółowych przetargu można uzyskać codziennie w dniach pracy Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1 w pokoju 429, tel. 32 416 5000 wew. 386 lub pod adresem poczty elektronicznej: szczygiel_m@chorzow.eu. 

Zobacz inne

Prawo