Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ZABŁUDÓW, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203981

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Wykazy

URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. RYNEK 8
16-060 ZABŁUDÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 85 7188 100, 85 7188 189, 85 7188 122 wew. 39

Zabłudów, dnia 12.09.2022r.

B U R M I S T R Z   Z A B Ł U D O W A

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j.  Dz. U z 2021r. poz.1899; z późn. zm.), informuję, iż w dniach od  13.09.2022r. do 04.10.2022r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu w Zabłudowie przy ul. Rynek 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl i na stronie internetowej http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl  zamieszczony będzie wykaz   nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Zabłudów dz. nr 227.

Szczegółowych informacji dot. w/w nieruchomości można zasięgnąć w UM w Zabłudowie, pok.215 lub telefonicznie 85 7188 100, 85 7188 189, 85 7188 122 wew. 39 w godz. 7-15.

 

Zobacz inne

Prawo