Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

38 430,00 PLN

Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

23.09.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Lublin, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34204077

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 693 466 323

Ogłoszenie

Syndyk Masy upadłości Marii Wawruch ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:

1. udziału w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym stanowiącej działkę nr 3/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta o KW nr LU1I/00355949/5 oraz udziału w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 3/4, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr LU1I/00355949/5, położonych przy ul. Nałęczowskiej 47 w Lublinie za cenę nie mniejszą niż kwota oszacowania, tj. 38 430 zł (trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100)

Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Syndyka Masy Upadłości Marii Wawruch ul. Budowlana 50 lok 205 „Przetarg- nie otwierać LU1S/GUp-s/90/2022. Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.09.2022 r. do godziny 10.15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2022 r. o godz. 11.00. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.doradcarestrukturyzacyjny.net oraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlanej 50 lok 205, 20-469 Lublin. Syndyk zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 693 466 323 w godzinach 10-16.

 

Zobacz inne

Prawo