Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

40 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Termin składania dokumentów

13.10.2022 13 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIAŁYSTOK, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34204351

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU - Company Logo

ul. SŁONIMSKA 1
15-950 BIAŁYSTOK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 85 869 67 64

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 

Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

 

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

  1. Oznaczenie nieruchomości: niezabudowana, położona w Białymstoku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 9 – Nowe Miasto jako działka o numerze 135/3 o powierzchni 0,0074 ha, arkusz 4, użytek Bp.

Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą nr BI1B/00024413/0.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości: 40 000,00 zł.
  2. Termin i miejsce przetargu: 20 października 2022 r. (czwartek), godz. 10.00, sala nr 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1.
  3. Wysokość wadium: 4 000,00 zł, termin wpłaty wadium do dnia 13 października 2022 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
  4. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, internet - strona www.bip.bialystok.pl, zakładka „przetargi na nieruchomości” oraz www.bialystok.pl
  5. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:

Departament Skarbu Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 (pokój 707, tel. 85 869 67 64).

Zobacz inne

Prawo