Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PŁOCK, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34204432

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. KILIŃSKIEGO 10 B
09-402 PŁOCK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Sygn. akt I Ns 117/22                           

 

O G Ł O S Z E N I E

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Ireny Lubomskiej, Mirosława Lubomskiego o stwierdzenie nabycia z dniem 29 października 2010 roku przez zasiedzenie własności 24/30 (dwadzieścia cztery/trzydziestych) udziału w nieruchomości położonej w Płocku przy ul Podchorążych 13, o numerze ewidencyjnym 237, o pow. 0,0302 ha, dla którego to udziału w tej nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księga wieczystą o nr KW PL1P/00011502/4. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców po właścicielu udziału 19/30 – po Józefie Malanowskim pesel 19030703434, synu Wiktorii i Bronisława, zmarłym 23.07.1994 roku w Płocku, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia  ukazania  się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Płocku – I Wydział Cywilny i wykazali swoje prawo do udziału w nieruchomości w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie jeśli zostanie udowodnione.

 

 

Zobacz inne

Prawo