Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RADOM, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34204256

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MIASTA RADOMIA

GMINA MIASTA RADOMIA - Company Logo

ul. JANA KILIŃSKIEGO 30
26-600 RADOM

Prezydent Miasta Radomia

informuje, że w Urzędzie Miejskim w Radomiu, przy ul. Kilińskiego 30

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 ze zm.), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas określony, położonej w Radomiu przy ulicy:

Holszańskiej (obr. 0020, ark. 6), działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia nr 156/2 o pow. 3481 m2, będąca własnością Gminy Miasta Radomia.

Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta nr KW RA1R/00116563/4.

Zobacz inne

Prawo