Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RADOM, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205014

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MIASTA RADOMIA

GMINA MIASTA RADOMIA - Company Logo

ul. JANA KILIŃSKIEGO 30
26-600 RADOM

Prezydent Miasta Radomia

informuje, że w Urzędzie Miejskim w Radomiu, przy ul. Kilińskiego 30

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, przeznaczonych do oddania w najem na czas określony, położonych w Radomiu w rejonie ulicy:

Mieszka I (obr. 0260, ark. 205), grunt o łącznej pow. 22,26 m2 – stanowiący część działki, oznaczononej w ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia Nr 89/1 o pow. 706 m2 oraz działki Nr 184/4 o pow.  7419 m2.

Dla działki Nr 89/1 prowadzona jest księga wieczysta Nr RA1R/00097825/9, natomiast dla działki Nr 184/4 prowadzona jest ksiega wieczysta Nr RA1R/00113985/7.

 

 

 

Zobacz inne

Prawo