Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

74 424,75 PLN

Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Sosnowiec, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34201017

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W SOSNOWCU MICHAŁ MOLISAK

ul. OSTROGÓRSKA 18 LOK.3
41-200 SOSNOWIEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Sygn.akt  KM 80/19 
 
O B W I E S Z C Z E N I E  
Komornik Sądowy   przy Sądzie Rejonowym Sosnowcu  Michał Molisak zawiadamia na podst.art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,, że w dniu 19 października 2022 roku  o godz10:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Sosnowcu przy ulicy Kaliska 7 sala nr 84 odbędzie się: 
 P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A  
nieruchomości położonej w miejscowości Sosnowiec, przy ul. Kraszewskiego 6C/48 stanowiącej własność dłużnika: 

Fiołek-Ryza Beata 
ul. KRASZEWSKIEGO 6C/48 
41-218 Sosnowiec 
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w w Sosnowcu nr KA1S/00035753/6. 
Nieruchomości w oznaczonej jest jako lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, z własnością lokalu związany jest udział: prawo wieczystego użytkowania gruntu do dnia 5 grudnia 2089 roku w 188/10000 części i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w w Sosnowcu nr KA1S/00035753/6. 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 99 233,00 zł. 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  74424,75 zł. 
opis nieruchomości: : lokal mieszkalny o powierzchni 43,20 m(2) : 3 pokoje ( jeden z pokoi powstał poprzez dobudowanie do istniejącej ścianki pokoju ścianki z płyt kartonowo - gipsowych wraz z drzwiami tworząc mały pokój), kuchnia, przedpokój, łazienka z wc. 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% to jest w kwocie 9 923,30 zł  ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji na rachunek bankowy kancelarii komornika:  ING Bank Śląski SA  Nr rachunku 72 1050 1230 1000 0022 5489 7941 ,w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. 

Zobacz inne

Prawo