Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

2 175,00 PLN

Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Myszków, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34204748

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W MYSZKOWIE MATEUSZ CZAPLIŃSKI

ul. KOŚCIUSZKI 14, I PIĘTRO
42-300 MYSZKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Mateusz Czapliński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20.10.2022 r. o godz. 14.00 w sali nr 7 Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2 odbędzie się: 

PIERWSZA LICYTACJA UDZIAŁU 1/128 CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI położonej w Myszkowie przy ul. Kościelnej 16, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie nr CZ1M/00007384/6. Nieruchomość składa się z: działki o numerze ewidencyjnym 6014 o powierzchni 1.064 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym piętrowym, wolno stojącym o powierzchni użytkowej 211 m2 i powierzchni zabudowy 140 m2. 

Łączna wartość udziału 1/128 części nieruchomości wynosi 2900,00 zł.  

Cena wywoławcza 2175,00 zł. Wadium 290,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto: Rachunek bankowy Komornika ING Bank Śląski SA 79 1050 1168 1000 0005 0081 4090 z zaznaczeniem: Sygn. akt GKm 72/20. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym też czasie w Kancelarii Komornika w Myszkowie przy ul. Kościuszki 14/p1 jest do wglądu operat szacunkowy nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Zobacz inne

Prawo