Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

206 925,00 PLN

Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Myszków, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205040

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W MYSZKOWIE MATEUSZ CZAPLIŃSKI

ul. KOŚCIUSZKI 14, I PIĘTRO
42-300 MYSZKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Sygn.akt KM 360/21  

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Mateusz Czapliński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20.10.2022 r. o godz. 9.00 w sali nr 6 Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2 odbędzie się: 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI 

położonej w miejscowości Myszków, ul. Ceramiczna 13 A, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie nr CZ1M/00012279/5. Nieruchomość składa się z: działki ewidencyjnej nr 3545/2 o powierzchni 0,0700 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz zabudową gospodarczą. Budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z poddaszem, podpiwniczony o powierzchni zabudowy 90,00 mkw. Budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 55,00 mkw. Dostęp do drogi publicznej odbywa się od strony południowej przez służebność drogi koniecznej. Łączna wartość nieruchomości wynosi 275 900,00 zł. Cena wywoławcza 206 925,00 zł. Wadium 27 590,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto: Rachunek bankowy Komornika ING Bank Śląski SA 

79 1050 1168 1000 0005 0081 4090 z zaznaczeniem: Sygn. akt Km 360/21 (ICo317/21) oraz numeru działki, do licytacji której się przystępuje. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym też w czasie w Kancelarii Komornika w Myszkowie przy ul. Kościuszki 14/p1 jest do wglądu operat szacunkowy nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Zobacz inne

Prawo