Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MORAWICA, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205456

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIASTO I GMINA MORAWICA

ul. SPACEROWA 7
26-026 MORAWICA

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje

o wywieszeniu w dniach od 23 września 2022 r. do 14 października 2022 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem:

www.morawica.eobip.pl wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica, ujawnionej w księdze wieczystej KI1L/00037508/6 o łącznej pow. 3,0880 ha, oznaczonej działkami nr 4/57 o pow. 0,3000 ha, nr 4/63 o pow. 0,5022 ha, nr 4/64 o pow. 2,2858 ha, położonej w Dębskiej Woli  na terenach przeznaczonych pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. - przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego (ofertowego).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 311 46 92 wew. 114.

 

Zobacz inne

Prawo