Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Termin składania dokumentów

17.10.2022 16 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GDAŃSK, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205494

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POŁUDNIE

ul. STRZELCÓW KARPACKICH 1
80-041 GDAŃSK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 58 670 42 35

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Gdańsku, ul. Strzelców Karpackich 1,

tel./fax 058- 306-75-03, 058-306-75-04, ogłasza przetarg nieograniczony na realizację w systemie „projektuj i buduj” prac remontowych związanych z usunięciem przyczyn i skutków przecieków przez strop i ściany garażu podziemnego przy ulicy 3 Brygady Szczerbca 6-8 w Gdańsku.

Zakres rzeczowy:

1. opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej remontu,

2. wykonanie robót remontowych hydroizolacji ścian i stropu garażu podziemnego wraz z niezbędnymi pracami rozbiórkowymi i wykończeniowymi.

Oferty powinny odpowiadać szczegółowym warunkom przetargu, które można otrzymać w Dziale Inwestycji Spółdzielni przy ul. Strzelców Karpackich 2A/9 - tel. 058 670 42 35.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 17.10.2022 r. do godziny 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem:

„Przetarg nieograniczony na realizację w systemie „projektuj i buduj” prac remontowych związanych z usunięciem przyczyn i skutków przecieków przez strop i ściany garażu podziemnego przy ulicy 3 Brygady Szczerbca 6-8 w Gdańsku”.

Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy Spółdzielni dnia 17.10.2022 r. o godzinie 10.15. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 65 000,00 zł na konto Spółdzielni SANTANDER BP SA nr 82 1090 1098 0000 0000 0907 4098, określając tytuł wpłaty.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, jak i unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo