Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Termin składania dokumentów

05.10.2022 8 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GDAŃSK, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205507

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JASIEŃ

ul. DAMROKI 1
80-177 GDAŃSK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 58-303-09-75

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

„JASIEŃ”

ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk

ogłasza powtórny przetarg ograniczony na:

 

utrzymanie dróg dojazdowych, chodników i schodów na terenie W.S.M. „Jasień” polegające na odśnieżaniu oraz likwidacji skutków gołoledzi, celem utrzymania przejezdności dróg dojazdowych, chodników i schodów w okresie zimowym.

 

Szczegółowy zakres prac należy osobiście odbierać w sekretariacie W.S.M. „Jasień”
ul. Damroki 1 (pawilon F II piętro) tel. 58-303-09-65 od dnia 21.09.2022r.
w godz. 1000 – 1200 z dowodem wpłaty dokonanej na konto Spółdzielni:

 

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 07 1090 1098 0000 0000 0925 9845

w kwocie 61,50 zł

 

Wadium (płatne przelewem na konto Spółdzielni) wynosi 3 000,00 zł
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dziale Technicznym
tel. 58-303-09-75.

 

Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie Regulaminu „Organizowania przetargów
udzielania zleceń…”, który znajduje się do wglądu na stronie internetowej Spółdzielni www.wsmjasien.pl.

 

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach z dołączoną do materiałów potwierdzoną kopią dowodu wpłaty wadium należy składać osobiście w sekretariacie W.S.M. „Jasień” (pawilon F II p.) do dnia 05.10.2022r. w godzinach od 900 do 1000.

 

Zarząd W.S.M. „Jasień” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania przetargu ograniczonego w części lub całości bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo